Privacy & Cookies Statement

Privacy Policy
Wanneer u zorgpro.medipoint.nl bezoekt, verzamelen we verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. In deze privacy policy (“Privacy Policy”) wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen. Medipoint respecteert uw privacy en de privacy van uw cliënt en zorgt ervoor dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Definities Privacy Policy
Hieronder worden enkele definities gegeven van veel gebruikte termen in deze Privacy policy:

“Bezoeker”: de bezoeker van de Portal

“Cliënt”: de persoon waarvoor de producten worden besteld.

“Portal”: deze website.

“Persoonsgegevens”, “Verwerken van Persoonsgegevens” en “Verantwoordelijke” hebben de betekenis zoals opgenomen in artikel 1 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens en de verwerking daarvan
Om u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we enkele gegevens van u nodig. Als u zich bij ons inschrijft, worden uw naam, adresgegevens, e-mailadres, geslacht, telefoonnummer, het label en het team waartoe u behoort (en de bijbehorende fee) opgeslagen.

Medipoint verwerkt uw Persoonsgegevens voor de afhandeling en betaling van uw bestelling (althans de bestelling van uw cliënt), de bezorging van de bestelling op het door u gekozen afleveradres, het verwerken van aanvragen ten behoeve van declaratie bij de zorgverzekeraar (indien van toepassing) en eventueel het kunnen doen van gepersonaliseerde aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbrieven. 

Cookies
Daarnaast registreert Medipoint bij uw bezoek aan de Portal uw IP-adres* en worden de volgende cookies** geplaatst:

 

Nieuwsbrief
Wanneer u zich registreert voor de gratis nieuwsbrief kan uw e-mailadres gebruikt worden voor marketingdoeleinden, maar alleen door Medipoint of door haar ingeschakelde derden ten behoeve van Medipoint. Wanneer u zich voor de nieuwsbrief af wilt melden, kan dit altijd via een link in de nieuwsbrief of via de Care Team consulent.

Verstrekking aan derden
Medipoint verstrekt en/of verkoopt uw gegevens niet aan derden, behoudens voor zover wet- en/of regelgeving ons hiertoe verplicht. De gegevens worden uitsluitend voor de in deze Privacy Policy omschreven doelen gebruikt.

Uw rechten
Wij bieden u het recht om uw persoonsgegevens in te zien en u hebt het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen. Ook kunt u zelf bepaalde gegevens raadplegen en (gedeeltelijk) aanpassen via de volgende link .

Persoonsgegevens van de cliënt
Medipoint respecteert de privacy van uw cliënt en zal de Persoonsgegevens van uw cliënt vertrouwelijk behandelen. Ook uw cliënt heeft recht zijn of haar Persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Medipoint zal uw cliënt hierover rechtstreeks informeren.

Doorlinken via onze website

De websites van Medipoint kunnen advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten die niet onder het beheer van Medipoint vallen. Medipoint is niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) dergelijke sites.

Beveiligde pagina's
De Portal is beveiligd. De pagina's zijn beschermd met beveiligde SSL-verbinding, waardoor uw gegevens en de gegevens van uw cliënt versleuteld worden verzonden en het in principe onmogelijk is voor derden om uw gegevens te zien. U kunt de beveiliging checken door op de desbetreffende pagina op uw rechtermuisknop te drukken en te kiezen voor 'Eigenschappen'. U krijgt nu een venster met de verbindingsgegevens. Bij 'Verbinding' staat vermeld dat het om een SSL-verbinding gaat. 

Tot slot
Mocht u na het lezen van deze Privacy Policy vragen hebben over de bescherming van uw privacy tijdens uw bezoeken op onze website, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met Medipoint. Deze Privacy Policy kan van tijd tot tijd door Medipoint worden aangepast. De laatste versie vindt u altijd op onze website.

* Een IP-adres is een Internet Protocol adres dat verwijst naar een unieke bestemming op het Internet. Dit kan betekenen dat het in sommige gevallen direct naar de computer van de bezoeker is te herleiden. Deze informatie is essentieel om de pagina's via internet naar de juiste computer te sturen.

** Een Cookie is een verzameling gegevens, een registratiebestandje, die een website overbrengt naar de harde schijf van een computer om ze daar op te slaan. Een cookie identificeert de bezoeker weliswaar niet, maar wel zijn computer.